NOVÝ PROSTOR

Ilustrace hlavního tématu Tma 497. čísla časopisu Nový Prostor.  

Ilustrace hlavního tématu Nesmrtelnost 517. a  čísla časopisu Nový Prostor. 

​Časopis Nový Prostor vydává nestátní, nezisková organizace stejného jména, poskytuje pomoc lidem bez sociálního zabezpečení, prodejem časopisu a částí zisku si mohou vylepšit svoji finanční situaci.