...jsou krátké básně v próze o tom, jak dosáhnout v životě štěstí. Jejím autorem byl americký básník a advokát Max Ehrmann (první zveřejnění 1927). Báseň byla populární v 60. letech v okruhu hnutí hippies.

Euromedia roup 2018

Sedím a čekám, co má duše; večer se chýlí,

pozoruji moře a nebe

a tichého měsíce daleký svit,

jímž noc dal se velebit.

Horlivý, věcný obchodník

hlasitě by se mi smál:

"Pověz, z čeho je duše.

To neprodá se," řekl by suše.

(...)